Çevre Politikası

Çevre Politikamız

Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için çevre mevzuatına ve yönetmenliklerine uyarak Çevre etkilerini kontrol altına tutarak bu etkileri azaltarak çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek ve bu bilincin tüm ürün üretim faaliyetini, Sürdürebilir Gelişme ve Çevre Koruma ile bir bütün içinde gerçekleştirerek gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmaktır.

Politikamızı Hayata Geçirmek İçin Yapacağımız Faaliyetler

  • Çevre boyutları ile ilgili tüm yasal genellikler ile müşteri gerekliliklerini sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak.
  • Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp ham madde kullanımını azaltarak, doğal kaynakların korunması sağlamak.
  • Tesis ve proses tasarımında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak.
  • Çevresel performansımız sürekli iyileştirmesi yönünde çevre yönetim sistemimizi geliştirmek.
  • Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışmalarımızı, taşeronlarımız ve çevre halkını bilinçlendirerek katılımlarını sağlamak.
  • Ürünlerimizin çevresel etkilerinin iyileştirilebilmesi için yaşam döngüsü kapsamında sürekli iletişim ve işbirliği içersinde olarak çevre bilincini artırmaya katkıda bulunmak.
  • İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak, sağlık güvenlik ve çevre bütünlüğünü oluşturmaktır.