Müşteri Memnuniyeti

Müşteri Memnuniyeti Politikası

HEBO YAPI faaliyetlerinin her aşamasında müşteri beklentilerinin ötesinde kaliteli ve zamanında hizmet sunmayı amaçlamaktadır.

Kurulduğu ilk günden bu yana satış öncesi ve sonrası süreçlerde, kaliteli hizmet anlayışı ile müşteri memnuniyetini hedeflemektedir.

İş Güvenliğini ve Çevreyi etkileyecek noktaları sistemli bir şekilde tespit ederek, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak, personelinin ve üçüncü şahısların sağlığını – refahını korumaya yönelik tedbirleri alarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu bağlamda aşağıda belirtilen hususları kendisine Çevre, İSG ve Müşteri Memnuniyeti Politikası olarak benimsemiştir.

  • Çevre, İş Güvenliği ve Tüketicinin Korunması sağlamak amacı ile yürürlükteki tüm yasal ve diğer şartlara uymak,
  • Çevre kirlenmesini ve gereksiz kaynak tüketimini engellemek,
  • İş Sağlığı ve güvenliğini altyapısını oluşturarak kazaları önlemek,
  • Çevre ve İş Güvenliği konularında personelini ve tedarikçilerini sürekli bilinçlendirmek,
  • Kurmuş olduğu Sağlık Emniyet ve Çevre Sistemini sürekli geliştirerek çevre boyut ve etkilerini en aza indirmek,
  • Yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlenmek için gerekli kaynağı sağlamayı ve tedbirleri almak,
  • Müşterilerimizden gelen öneri, şikayet ve talepleri en kısa süre içinde incelemek ve geri bildirimde bulunmak,
  • Müşteri algısını ölçmek ve değerlendirmek için periyodik araştırma yapmak,