Sürdürülebilirlik

Sürüdürülebilirlik ve Çevre Politikası

Yakın geçmiş ve yakın geleceğimiz, “Sürdürülebilirlik” kavramı etrafında şekillenmeye başlamıştır. Sürdürülebilirlik; daimi olma yeteneği olarak adlandırılabilir.

1950’li yıllardan itibaren ortaya çıkan, önceleri bölgesel olarak gözlense de sonraları sınırları aşan özelliği ile global bir problem haline gelen çevre sorunları, artık günümüzü ve geleceğimizi tehdit eder boyutlara gelmiştir.

Bu durum Birleşmiş Milletler tarafından;

  • 1972’de Stokholm’de düzenlenen İnsan ve Çevre Konferansı ile uluslararası düzeyde kabul görmüş;
  • 1987 yılında yayımlanan Brundlant raporu ile “Sürdürülebilir Kalkınma” kavramı teknik olarak tanımlanmış;
  • 1992’de Rio’da düzenlenen Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda kabul edilen “Gündem 21” ile yol haritası çıkartılmıştır.
  • 2002’de Johannesburg’da düzenlenen Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda uzun müzakereler sonucunda 15 yıllık uygulama planı oluşturulmuş ve ülkeler tarafından kabul edilmiştir.
Bu doğrultuda Hebo Yapı A.Ş. için Sürdürülebilirlik üretim sürecinde yenilenemeyen kaynak tüketimini en aza indirme, eko verimliliği artıran çözümlere yatırım yapma, çevre ve gelecek bilinciyle nihai tüketiciler için enerji ve doğal kaynak tasarrufunu teşvik eden ürünler tasarlama ve geliştirme anlayışını temsil etmektedir.

Tüm faaliyetlerini insan için gerçekleştirdiğinin bilinci ve kurumsal başarının temelinde yine insanın yer alması gerçeğinden hareketle, Hebo Yapı A.Ş. içinde çalışanlar, kurumsal sürdürülebilirlik çalışmalarında birinci derecede öneme ve önceliğe sahiptir.

Sonuçta Hebo Yapı A.Ş. ailesi olarak, çalışanlarımız, toplum ve çevre için özel sorumluluklar taşımaktayız. Biz, ekonomik başarı, sürdürülebilirlik ve karlı büyümenin, sosyal ve ekolojik standartlarla, göz ardı edilemez bir şekilde bağlı olduğuna inanmaktayız.