3.500 m2 Covid-19 Hastane Binaları
3.500 m2 Covid-19 Hastane BinalarıFildişi Sahili